نظر شما درباره مطالب وب چیست؟؟؟؟؟
(35.03%) 48
عالی
(17.51%) 24
خوب
(14.59%) 20
متوسط
(6.569%) 9
ضعیف
(26.27%) 36
به درد نخور

تعداد شرکت کنندگان : 137